De fysiotherapeut is de specialist als het gaat over het bewegend functioneren van de mens. Hij onderzoekt en behandelt patiënten die in het dagelijkse leven belemmerd worden bij het bewegen. De fysiotherapeut behandelt individuele of groepen patiënten, vaak na een verwijzing van een arts. U kunt ook zonder een verwijsbriefje van de arts naar de fysiotherapeut.
Een behandeling kan bestaan uit oefentherapie, massagetherapie of het begeleiden en optrainen naar een gewenst niveau na bijvoorbeeld een operatie. Daarnaast kan een fysiotherapeut ook ingezet worden voor preventie of adviezen.

De behandeling van de fysiotherapeut kan verschillende doelen hebben. Bijvoorbeeld het verbeteren van het bewegend functioneren, het in stand houden ervan en het voorkomen van nieuwe klachten. Soms zal hij ook patiënten begeleiden om met een beperking te leren leven en hem helpen om bijvoorbeeld weer aan het werk te kunnen.
De preventieve gezondheidszorg is de laatste jaren veel in de aandacht. De fysiotherapeut speelt een belangrijke rol in het voorkomen van ziekten en klachten.
De fysiotherapeut volgt de laatste wetenschappelijke inzichten en bijscholing en vertaalt deze kennis in zijn praktijk.