Fysiotherapie Bouwens > Claudicatio

Claudicatio

De dokter noemt het claudicatio. Gewone mensen hebben het over ‘etalagebenen’. Het gaat over pijn die ontstaat tijdens het lopen, waardoor iemand even stil moet blijven staan. Daardoor neemt de pijn weer af.

Die pijn wordt veroorzaakt door een vernauwing in de bloedvaten. De arts of de/ vaatchirurg schrijft dan vaak looptraining voor, die gegeven kan worden door een gespecialiseerde fysiotherapeut. Die zal aan u de eerste keer een aantal vragen stellen, om te horen wat de problemen zijn.. Vervolgens zal een aantal testen worden afgenomen, waaronder een test op de loopband. Die zal in de loop van de therapie worden herhaald om de effectiviteit van de training te meten.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat begeleide looptraining zeer goede resultaten geeft. Hierdoor kan een operatie vaak worden voorkomen.
Met regelmaat lopen om de loopafstand te vergroten. De aandacht tijdens de therapie ligt met name op het lopen, de afstand en de loophouding om efficiënter te lopen. Alleen tijdens lopen worden de spieren in de benen op de juiste manier geactiveerd.