Fysiotherapie Bouwens > Ergotherapie

Ergotherapie

Wanneer u in uw dagelijks leven beperkingen ervaart, kan ergotherapie een handje helpen. Ergotherapie richt zich op het (weer) mogelijk maken van het uitvoeren van dagelijkse activiteiten.

U kunt problemen ondervinden in het zelfstandig functioneren ten gevolge van een ziekte, ongeval, ouderdom of een verstoorde balans tussen belasting en belastbaarheid. Deze problemen kunnen onder andere ontstaan door reuma/artrose, COPD, de ziekte van Parkinson, een beroerte, chronische pijnklachten, dementie, MS, ouderdom en/of werk gerelateerde klachten.
U kunt beperkingen ervaren op het gebied van de zelfverzorging, huishoudelijke taken, werk, hobby’s, mantelzorgtaken of uzelf kunnen verplaatsen, maar ook kunnen beperkingen ervaren worden bij bijvoorbeeld energie, concentratie en geheugenproblemen.

Behandeling
Het doel van de ergotherapie behandeling is om u zo zelfstandig en veilig mogelijk te laten functioneren in uw eigen omgeving. Samen met uw ergotherapeut bekijkt u welke hulpvragen u heeft en wordt het behandelplan opgesteld. Hierna zal door training, uitvoeren van activiteiten op een andere manier, inzet van hulpmiddelen en/of advies m.b.t. woningaanpassingen de behandeling vormgegeven worden. Het doel van onze ergotherapeutische behandelingen is dat u weer kunt deelnemen aan de samenleving. Uw wensen, mogelijkheden en beperkingen staan in onze aanpak altijd centraal. De behandeling kan zowel op de praktijk als bij u thuis plaatsvinden.

Specialismen
Specialismen van de ergotherapie zijn het behandelen van volwassenen, ouderen en chronisch zieken. Ook de mantelzorger wordt hierbij betrokken. Wij zijn gespecialiseerd in oa de ziekte van Parkinson (ParkinsonNet), dementie (EDOMAH, ergotherapie voor mensen met dementie en hun mantelzorgers), cognitieve problemen (CPCRT, cognitieve revalidatie), algehele ouderdomsproblematiek waaronder valpreventie, Long-COVID herstelzorg.

Vergoeding
De behandeling van de ergotherapeut is opgenomen in het basispakket van alle zorgverzekeringen. U heeft recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar, waarbij sommige verzekeraars meer vergoeden vanuit uw aanvullende verzekering. Wanneer u al aanspraak heeft gedaan op uw eigen risico, hoeft u voor deze behandeling niet te betalen. Als u uw eigen risico nog niet hebt betaald, dan zijn de kosten maximaal het bedrag van uw eigen risico.

Aanmelden
U kunt de behandeling starten middels een verwijsbrief voor ergotherapie van uw huisarts of uw medisch specialist. Ook is de ergotherapie direct toegankelijk (DTE), afhankelijk van uw zorgverzekeraar.

Partners, samenwerkingen en kwalificaties

Waar kunnen we
je mee helpen?

Heb je vragen, advies nodig of wil je weten wat we voor je kunnen betekenen? Twijfel niet en neem contact met ons op.