Fysiotherapie Bouwens > Arbeidsfysiotherapie

Arbeidsfysiotherapie

Een arbeidsfysiotherapeut behandelt klachten die het gevolg zijn van het werk of die het werk bemoeilijken. U kunt bij ons terecht na verwijzing door een arts, maar u kunt ook zelf bij ons aankloppen. Na onderzoek volgt een plan van aanpak,  eventueel in overleg met de bedrijfarts. In die aanpak spelen een rol de werkplek, werktaken, werkduur en werkorganisatie. De behandeling zal vooral bestaan uit adviezen en informatie naast de fysiotherapeutische behandeling. Werkhervatting op een verantwoorde manier staat voorop. Vergoeding kan plaatsvinden via de zorgverzekeraar. De kosten kunnen eventueel ook door de werkgever of de arbeidsongeschiktheids-verzekering worden vergoed.

Analyse van de werkplek van een werknemer of groep werknemers behoort ook tot de mogelijkheden. Na deze analyse volgt een gericht advies over de werkplek of werkgerelateerde risico’s. Ook kan een voorlichtingsbijeenkomst of training gegeven worden op locatie. Gedacht kan worden aan lage rugklachten en houding achter de computer. Wij bieden u graag een offerte aan.