Fysiotherapie

Onze specialisaties

Contact

Hier kunt u ons vinden

Bel nu

0162-515944


COVID-19

Algemene richtlijnen en adviezen
Om onze zorgtaak zo goed mogelijk en voor de patiënt en onze fysiotherapeuten zo veilig mogelijk uit te voeren heeft Fysiotherapie Harold Bouwens (met inachtneming van de RIVM-richtlijnen en de richtlijnen van het KNGF (Koninklijk Nederlands Fysiotherapeutisch Genootschap) de volgende afwegingen gemaakt.
Hierin hebben de patiëntindeling en de behandeladviezen een leidende rol.

Hoe gaan we hier als praktijk mee om?
We maken onderscheid in deze onderstaande groepen:
1 patiënten behorende tot kwetsbare groep volgens RIVM
2 patiënten met (de reeds bekende) ziekteverschijnselen
3 patiënten die niet behoren tot bovenstaande groepen

Groep 1 en 2 bieden we behandeling op afstand aan, dit kan telefonisch of via video bellen.
Groep 3 wordt bij noodzaak face-to-face behandeld met de voorzorgsmaatregelen op het gebied van hygiëne. Deze behandeling kan echter alleen plaatsvinden op indicatie / verzoek van huisarts of specialist. Wanneer ondersteuning op afstand mogelijk is, heeft dit de voorkeur.

De basis is dat we behandelingen kunnen uitvoeren die noodzakelijk zijn en waar we onze patiënten en onze fysiotherapeuten niet (of zo minimaal mogelijk) blootstellen aan infectierisico.
In navolging van de adviezen gaan we al onze patiënten benaderen en willen we onze patiënten uit groep 1 en 2 zo veel mogelijk op afstand benaderen.
Voor groep 3 willen we interventie op afstand aanbieden of behandeling in de praktijk indien dit veilig plaats kan vinden (op afstand van elkaar en met de alle hygiënemaatregelen).

We doen zo ons uiterste best om de maatregelen te nemen die nodig zijn om de zorg te verlenen die nodig is en dit op een manier te doen met een zo minimaal mogelijk risico.

Met vriendelijke groet,
Team Fysiotherapie Harold Bouwens 0162-515944


PRAKTIJK MET ZORG

Certificaat 702x1024 - Home


HET TEAMHarold 1 - Home

Harold

Fysiotherapeut / PraktijkhouderJoyce 1 - Home

Joyce

FysiotherapeutCherelle - Home

Femke

FysiotherapeutNathasja2 - Home

Natascha

PraktijkondersteunerIlse 1 - Home

Ilse

Aanmeten therapeutisch elastische kousen