Een arbeidsfysiotherapeut onderzoekt en behandelt klachten die het gevolg zijn van het werk of die het werk beperken.
Een onderzoek kan worden uitgevoerd op verwijzing van de bedrijfsarts / huisarts / specialist, maar ook via directe toegankelijkheid. In dit onderzoek  wordt vooral gekeken naar de arbeidsrelevante problemen van de induviduele werknemer. Na dit onderzoek wordt een plan van aanpak bepaald eventueel in overleg met de bedrijfarts.
Werkgebonden factoren die in aanmerking komen zijn: werkhouding, werkplek, werktaken, werkduur en werkorganisatie. De behandeling zal vooral bestaan uit adviezen en informatie naast de reguliere fysiotherapeutische interventies. Werkhervatting op een verantwoordelijke manier staat voorop.
Vergoeding kan plaatsvinden via de zorgverzekeraar. De kosten kunnen eventueel ook door de werkgever of de arbeidsongeschiktheids-verzekering worden vergoed.

Op Locatie
Een bezoek brengen op de locatie en het analyseren van de werkplek van een werknemer of groep werknemers behoort ook tot de mogelijkheden. Na deze analyse kan er een gericht advies t.a.v. de werkplek / werkgerelateerde risico’s worden gegeven.
Ook kan een voorlichtingsbijeenkomst of training gegeven worden op locatie ter preventie of verbetering van de werkplek / werkgerelateerde risico’s. Gedacht kan worden aan lage rugklachten, houding achter de computer etc. (prijs per offerte)