Parkinson
Een emotionele en heftige diagnose, maar soms ook een bevestiging van uw problemen.
Harold Bouwens heeft via het parkinsonnet de nodige extra cursussen gevolgd om mensen met parkinson goed te kunnen begeleiden/behandelen.
Via de neuroloog/parkinsonverpleegkundige wordt u doorgestuurd naar de fysiotherapeut.
Wat kan de fysiotherapeut voor u betekenen?
Samen met Harold bespreekt u uw problemen in het dagelijks functioneren en zal er een behandelplan worden opgesteld. De behandeling kan bestaan uit verbeteren van specifieke dagelijkse activiteiten zoals omrollen in bed, lopen, opstaan vanuit de stoel. Daarnaast kan het nodig zijn om de conditie te onderhouden of  op te bouwen. Voorlichting en goede adviezen behoren ook tot de behandeling van de ziekte van Parkinson.

De ziekte van Parkinson heeft een bepaald verloop. In het eerste stadia kan er vaak nog jaren tot tientallen jaren zonder al te veel klachten geleefd worden. De eerste symptomen van parkinson kunnen zijn trillende ledematen, struikelen of niet stabiel op de benen staan, het handschrift dat ineens veranderd, lusteloosheid en gebrek aan energie. In het verloop van deze jaren ontwikkelen de symptomen zich verder, maar zijn deze nog voldoende te behandelen. In dit stadium zal de fysiotherapeut zich vooral richten op uw conditie, evenwicht, spierkracht en plezier houden in bewegen.

In een later stadium worden de symptomen steeds heftiger. Dit levert steeds meer beperkingen op voor de patiënt. De ziekte kan slechts afgeremd worden met medicatie, maar er zal hoe dan ook achteruitgang plaatsvinden. Uiteindelijk zal de patiënt rolstoel afhankelijk worden en heeft de nodige verzorging nodig. Hoe de ziekte van parkinson verloopt verschilt per persoon.
In deze fase kan de fysiotherapeut ook veel betekenen voor u. Behouden van de functies, eventueel leren lopen met een loophulpmiddel, juiste lichaamshouding aanleren en tips geven over hoe bewegingen beter en efficiënter uitgevoerd kunnen worden.

Fysiotherapie Harold Bouwens is aangesloten bij ParkinsonNet.
ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Meer dan 2000 zorgverleners (o.a. neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen) zijn aangesloten bij dit netwerk.