De geriatriefysiotherapeut behandeld en onderzoekt de ouder wordende mens.

Deze doelgroep met een hoge biologische leeftijd krijgt vaak te maken met minder beweeglijkheid en daardoor belemmeringen in het dagelijks leven.
Ook kan men te maken krijgen met een complexe gezondheidsproblematiek. Hierbij kan gedacht worden aan een beroerte, een gebroken heup, dementie of de ziekte van parkinson. De geriatriefysiotherapeut werkt vanuit specifieke kennis over deze doelgroep. De behandelingen bestaan vooral uit oefentherapie, gericht op het verbeteren van kwaliteit van leven of leren omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid. Tot het werk behoort ook het adviseren en begeleiden van gezinsleden en mantelzorgers.

Harold Bouwens heeft na de basisopleiding fysiotherapie de masteropleiding geriatriefysiotherapie gevolgd bij de Avans hogeschool in Breda. Het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) waarborgt de kwaliteit van de geriatriefysiotherapeut. Dit gebeurd onder andere door verplichte scholing.

Aangesloten bij het Netwerk Geriatrie Fysiotherapie Zuidwest Nederland en het ParkinsonNet.