Claudicatio intermittens

Ook wel “etalagebenen” genoemd, pijn die ontstaat tijdens lopen waardoor iemand even stil moet blijven staan. Door stil te gaan staan neemt de pijn weer af . De pijn wordt veroorzaakt door een vernauwing in de bloedvaten. De arts / vaatchirurg schrijft dan vaak looptraining voor die gegeven kan worden door een speciaal geschoolde fysiotherapeut.
De fysiotherapeut zal aan u de eerste keer een aantal vragen stellen, om te horen waar de problemen bij u liggen. Vervolgens zal er een loopband test worden afgenomen. Deze test zal in de loop van de therapie worden herhaald om de effectiviteit van de looptraining te meten.

Looptraining

Met regelmaat lopen om de loopafstand te vergroten. De aandacht tijdens de therapie ligt met name op het lopen, afstand en loophouding om efficiënter te lopen. Alleen tijdens lopen worden de spieren in de benen op de juiste manier geactiveerd. Door regelmatig te lopen ontstaant er een betere stofwisseling in de spieren, de actieve spieren nemen gemakkelijker zuurstof op uit het bloed. Verzuring vindt hierdoor minder snel plaats, waardoor de pijnklachten pas later of helemaal niet meer optreden. En door efficiëter te gaan lopen door de loophouding aan te passen, verbruikt u minder energie.  De fysiotherapeut zal u tevens stimuleren tot een actieve leefstijl.
Uit onderzoek is gebleken dat de maximale loopafstand gemiddeld genomen bijna verdubbeld kan worden door looptraining.